Stavebná činnosť
Investície
Obchodná činnosť
Lešenia - montáž prenájom
Stránka v prestavbe
MINDO, s.r.o.
Pribinove sady 29/17
018 51 Nová Dubnica
E-mail: mindo@mindo.sk
Mobil: 0905 626 773 Duda Milan
IČO: 36707163
IČ DPH: SK 2022285771
OBCH+ORG OS TN: ODD.s.r.o.,ul. č. 17292/R